Organizovanie vašich emailových správ

The folder list in the email view lists all folder that can be used to sort emails into for temporary or final storage. You manage the folders in the settings section and freely choose the hierarchy of the folder tree.

Špeciálne systémové priečinky

Niektoré z priečinkov majú špeciálny význam a sú používané systémom na umiestňovanie správ. Tieto špeciálne priečinky sú vyznačené zvláštnou ikonou v zozname a zvyčajne nemôžu byť vymazané ani premenované.

Doručené správy

Toto je miesto, kde prichádzajú správy.

Návrhy

Pri vytváraní správ ich môžete dočasne ukladať ako koncept. Takéto správy sa ukladajú v tomto priečinku a tu ich nájdete v prípade, že ich budete chcieť ešte nejako upraviť.

Odoslané správy

Pokiaľ nie je zmenené nastavenie, ukladá sa kópia každej vytvorenej a odoslanej správy uložená v tomto priečinku.

Odpadkový kôš

Keď vymažete správu, presunie sa do tohto priečinka a nevykoná sa jej okamžité vymazanie. V závislosti od nastavení e-mailového servera, sa správy umiestnené v koši automaticky odstraňujú z tohto priečinka po určitom čase. Je však možné vyprázdniť kôš aj manuálne, príkazom Vyprázdniť z menu pre akcie priečinka.

Prideľovanie špeciálnych priečinkov je možné zmeniť v časti Preferencie > Špeciálne priečinky.

Ako presunúť správy do priečinkov

Filing messages to specific folders is as simple as dragging a message from the list with the mouse and dropping it on the folder you want it moved to. That also works with multiple messages selected.

Ak cieľový priečinok je podpriečinkom a momentálne nie je viditeľný, podržte myš nad rodičovským priečinkom. Ten sa automaticky rozbalí asi po dvoch sekundách. Presuňte myš (pri ťahaní) ponad pätu zoznamu s priečinkami, ak chcete zoznam posunúť, pokiaľ sa neobjaví cieľový priečinok.

Kopírovanie namiesto presúvania

Správu je možné do iného priečinka aj skopírovať a nie presunúť. Pri držaní klávesy Shift na klávesnici (počas ťahania jednej alebo viacerých správ na cieľový priečinok) sa otvorí menu, v ktorom si môžete vybrať možnosť Presunúť alebo Kopírovať.

Presúvanie z obrazovky so zobrazením správy

When reading a message in the full message view screen, you’ll find a drop-down menu labelled Move to... in the toolbar on top. Select a folder from that menu and the message will be moved there. The message view screen will then load the next message in the list of the current folder.

S použitím archivačného prídavného modulu

If your webmail system has the Archive plugin installed, a button labelled Archive appears in the toolbar email task. This button moves the selected message(s) to the archive folder with one single click.

Môžete nakonfigurovať ako má byť archivačný priečinok organizovaný a rozdelený na podpriečinky - napríklad podľa dátumu, odosielateľa alebo pôvodného priečinka.

Poznámka

Ak chcete aktivovať archivačné funkcie, najskôr musíte vybrať priečinok ako archív, v časti Preferencie > Špeciálne priečinky

Vymazanie správ

The selected message(s) can be deleted from the current folder by clicking the Delete icon in the toolbar or by hitting the <Del> (or Backspace on Mac) key on your keybaord. This will by default move the message to the Trash folder and not delete it right away unless you do this for messages in the Trash folder. In order to immediately delete the message in first place, hold down the Shift key on your keyboard while clicking the Delete button or when pressing <Del>.

V časti Nastavenia > Preferencie > Nastavenia servera je možné zmeniť predvolenú akciu, ktorá sa vykoná pri vymazávaní správy.