Import/Export

Bežné formáty výmeny e-mailov sú MIME (.eml) a Mbox (.mbox), u ktorých je podporovaný aj import.

Importovanie emailových správ

Pre pridanie e-mailových správ do aktuálne vybraného priečinka je možné odoslať jeden alebo viacero súborov buď s MIME alebo dátami Mbox.

  1. Kliknite na priečinok, do ktorého chcete pridať importované správy.

  2. Vyberte príkaz Importovať správy z menu pre akcie priečinka. Menu nájdete pod ikonou ozubeného kolieska, v päte zoznamu priečinkov.

  3. Vyberte súbor, ktorý chcete importovať z pevného disku vášho počítača. V dialógovom okne môžete vybrať aj viacero súborov, ak pri vyberaní podržíte klávesy Shift alebo Ctrl.

  4. Proces importovania spustíte kliknutím na príkaz Upload.

Exportovanie emailových správ

Správy z vášho priečinka s doručenou poštou alebo aj z iného priečinka možno stiahnuť do vášho počítača, ak ich chcete archivovať či zálohovať. Po exportovaní sa správy uložia vo forme jednotlivých súborov .eml.

Stiahnutie jednej správy

Pre stiahnutie e-mailovej správy najprv vyberte správu v časti Zoznam správ a potom vyberte v paneli nástrojov možnosť Stiahnuť (.eml) z menu Viac. Vyberte, kde sa má uložiť exportovaný súbor .eml. Ak sa takáto otázka nezobrazí, nájdete súbor v priečinku Prevzaté súbory vo vašom počítači.

Stiahnuť viaceré správy

Viaceré správy budú zbalené do jedného súboru zip a stiahnu sa. Vyberte si jednotlivé správy v Zoznam správ a potom aplikujte inštrukcie pre stiahnutie jednej správy. Ak chcete získať prístup k jednotlivým správam, je potrebné rozbaliť stiahnutý .zip archív.

Exportovať celý priečinok

Na archivačné účely je možné stiahnuť všetky správy z jedného priečinka do archívu vo formáte .zip, a to aj bez toho, aby ste ich najskôr museli vybrať v zozname.

Prepnite na priečinok, z ktorého chcete vykonať export a potom vyberte príkaz Stiahnuť priečinok z menu pre akcie priečinka. Menu nájdete pod ikonou ozubeného kolieska v päte zoznamu priečinkov.