Vyhľadávanie e-mailových správ

Pre vyhľadávanie e-mailových správ si najskôr vyberte priečinok, v ktorom chcete vyhľadávať, v zozname Priečinky emailovej schránky na ľavej strane. Potom zadajte vyhľadávaný výraz do políčka nad zoznamom správ a stlačte <Enter> na klávesnici. Spustí sa proces vyhľadávania. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia v zozname správ.

Vymazanie vyhľadávania vykonáte kliknutím na ikonu pre Reset vyhľadávania na pravom okraji políčka vyhľadávania. Prepnutím na iný priečinok takisto vymažete aktuálne vyhľadávanie a vyprázdnite políčko s hľadaným výrazom.

Filtre zoznamu správ

Vyskakovacie menu vedľa políčka pre vyhľadávanie vám ponúka niekoľko preddefinovaných filtrov na rýchle zmenšenie počtu správ uvádzaných na základe ich priority.

Vybrané pravidlá filtrovania sa aplikujú dodatočne k vyhľadávanému výrazu, ktorý ste zadali do políčka. Napríklad si môžete vytvoriť iba zoznam správ bez odpovedí, od Paula - vybraním filtra Bez odpovede a zadaním “od:Paul” do políčka vyhľadávania.