Identity odosielateľov

Tieto nastavenia určujú mená a e-mailové adresy, ktoré budú uvedené v políčku pre odosielateľa, keď odošlete e-mailové správy. V závislosti od konfigurácie servera môžete definovať viaceré identity odosielateľa, alebo len upraviť meno a obsah iných polí.

Nastavenia

Tento prvý blok obsahuje všeobecné nastavenia vybranej identity odosielateľa:

Zobrazované meno

Celé meno zobrazované v e-mailovom programe príjemcu po odoslaní vašej správy.

E-mail

E-mailové adresy uvedené ako adresy odosielateľa správ, ktoré boli odoslané s použitím tejto identity. Prosím zadajte platnú e-mailovú adresu spravovanú vo vašom e-mailovom účte a systéme Roundcube. V opačnom prípade môže zlyhať odosielanie správy z dôvodu uvedenia neplatnej adresy odosielateľa.

Poznámka

E-mailové pole nemusí byť viditeľné alebo sa nemusí dať upravovať. Nejde však o žiadnu chybu, takéto obmedzenie môže nastaviť administrátor servera, aby sa zabránilo odosielaniu e-mailov s falošnými adresami odosielateľa.

Organizácia

Niektoré e-mailové programy dokážu zobraziť pole s informáciou o organizácii pri prijatí správy, ktorá má takéto pole vyplnené.

Odpovedať na

Zadajte e-mailovú adresu, ktorá sa odlišuje od e-mailovej adresy uvedenej v identite. Môžete tak prinútiť príjemcov k tomu, aby odosielali svoje odpovede na vami stanovenú adresu a nie na adresu odosielateľa správy.

Skrytá kópia (Bcc)

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú odosielať tzv. skryté kópie každej správy, ktorú odošleme s využitím tejto identity.

Nastaviť ako predvolené

Ak chcete túto identitu určiť ako predvolenú pri písaní nových správ, označte túto možnosť. Aj potom si však budete môcť vybrať inú identitu odosielateľa pri vytváraní správy.

Podpis

Každá zadaná identita používateľa môže mať priradený slov vlastný text podpisu, ktorý sa bude pripájať k textu správy pri začatí jej vytvárania. Ak chcete nakonfigurovať, kedy a ako sa budú do správy vkladať podpisy, navštívte časť Nastavenia > Preferencie > Vytváranie správ.

Podpis

Sem zadajte aktuálny text podpisu.

HTML podpis

Ak odosielate prevažne správy obsahujúce nejaké formátovanie (HTML) a chcete zapnúť formátovanie aj pre podpis, aktivujte túto voľbu. V textovom poli hore sa potom zobrazí dodatočný panel nástrojov, pomocou ktorého môžete zmeniť formát.

Spravovanie viacerých identít odosielateľa

Pokiaľ to neobmedzil administrátor servera, zoznam identít obsahuje aj tlačidlá na pridávanie alebo vymazávanie identít odosielateľa. Ak sú tieto tlačidlá prítomné, kliknite na ikonu + a môžete vytvoriť novú identitu. Vyplňte otvorený formulár a pre dokončenie vytvárania kliknite na príkaz Uložiť. Nová identita sa potom pridá do zoznamu a z tohto zoznamu je možné ju upravovať alebo vymazať.

Tlačidlo Vymazať je umiestnené aj v päte zoznamu identít a umožňuje vymazanie aktuálne vybranej identity. Vymazanie sa vykoná po zobrazení a výbere možnosti v potvrdzovacom dialógu.