Začíname

Všeobecný prehľad užívateľského rozhrania

Keď ste prihlásení, obrazovka roundcube webmailu bude rozdelená na funkčné časti, ktoré sú vysvetlené tu:

_images/overview.png

(1) Application Tasks

Webmail aplikácia poskytuje rôzne primárne úlohy ako sú Email, Adresár, Nastavenia atď. Použite tento zoznam na prepínanie sa medzi jednotlivými úlohami. Tým docielite načítanie obrazovky so špecifickým zobrazením zvolenej úlohy. Namiesto prepínania sa tam a späť, obrazovky s úlohami môžu byť otvorené v samostatných oknách prehliadača alebo záložkách. Kliknite pravým tlačidlom na úlohu zo zoznamu a potom vyberte “Otvoriť odkaz v novom liste/okne” z kontextovej ponuky menu prehliadača.

Okrem hlavných úloh, je tu umiestnené aj tlačidlo na ukončenie aktuálnej relácie (“Odhlásiť”).

(2) Status Display

Táto oblasť obrazovky je vyhradená pre zobrazovanie stavových informácii (napr. potvrdenia, varovania, chyby) o úspešnom alebo neúspešnom priebehu operácii, ktoré ste práve vykonali v aplikácii. Zobrazujú sa tu oznámenia aj keď aplikácia pracuje alebo sa načítavajú dáta.

(3) Toolbar

Hlavná nástrojová lišta je vždy umiestnená nad hlavnou oblasťou a dovoľuje vám vykonávať rôzne akcie, v závislosti od toho, čo je práve zobrazované alebo zvolené v okne s hlavným obsahom. Ak sú tlačidla zašednuté, príslušná operácia nie je dostupná pre aktuálnu voľbu. Ak ikona na lište má vpravo malú šípku, kliknutím na ňu vám ponúkne rôzne obmeny akcie na vykonanie.

Ďalšie akcie sú dostupné po kliknutí na tlačidlo “Viac” (ak je dostupné).

(4) List Operations

Ikony v päte oblasti so zoznamom poskytuje akcie, ktoré ovplyvňujú zoznam nad alebo aktuálne zvolený element príslušného zoznamu. Ikona ozubeného kolesa zvyčajne otvára menu s doplnkovými akciami.

Zmena veľkosti okien s obsahom

Niektorým oknám vypĺňajúcim hlavnú časť obrazovky môžete zmeniť veľkosť. Nájdite ovládač veľkosti |oddeľovač| medzi dvoma oknami a ťahajte ho s myšou.

Ukončenie relácie

Keď ukončíte prácu v aplikácii webmail, je dôležité aby ste správne ukočili aktuálne sedenie kliknutím na ikonu “Odhlásenie” v (1). Tým zabezpečíte, že nikto iný, kto má prístup k vášmu počítaču môže čítať alebo mazať vaše maily alebo posielať ich vo vašom mene. Zavretie okna prehliadača nie je dostatočné pre správne odhlásenie!