Prehliadanie e-mailov a príloh

Dvojitým kliknutím na správu v zozname sa otvorí celá správa, alebo sa otvorí v novom okne. Záleží to od nastavení v časti message display preferences.

Blok hlavičiek potom zobrazuje všetky hlavičky správy, vrátane fotografie odosielateľa, ak sa nejaká našla v adresári používateľa.

Otvoriť v novom okne

Počas prehliadania správy v paneli s náhľadom je možné otvoriť správu v novom okne, stlačením tlačidla button-extwin.

Počas otvorenia celej správy zobrazuje horný panel nástrojov možné akcie, spomedzi ktorých je možné pri tejto správe vyberať.

Presunúť do iného priečinka

Na presunutie aktuálnej správy do iného priečinka použite rozbaľovací zoznam vpravo hore, v paneli nástrojov. Keď si z tohto zoznamu vyberiete nejaký priečinok, správa sa presunie do neho a v okne sa zobrazí v poradí ďalšia správa v zozname.

Preskočiť na ďalšiu alebo predchádzajúcu správu

Na preskočenie na ďalšiu alebo predchádzajúcu správu v priečinku použite tlačidlo so šípkou, nachádzajúce sa napravo od boxu s hlavičkami. Ak nie je k dispozícii žiadna ďalšia či predchádzajúca správa, tlačidlá sú zablokované.

Pridať kontakty do svojho adresára

Každá e-mailová adresa uvádzaná v aktuálnej správe, či už ako odosielateľ alebo príjemca, sa dá uložiť do adresára jedným kliknutím na ikonu Pridať kontakt icon-addcontact Ikona sa nachádza napravo od nej. Samozrejme, ak už v adresári existuje kontakt s takouto e-mailovou adresou, druhýkrát sa už neuloží.

Zobraziť alebo stiahnuť prílohy

Ak obsahuje otvorená správa nejaké priložené súbory, sú zobrazované napravo, vedľa textu správy. Ak chcete niektorý súbor otvoriť alebo stiahnuť, kliknite na jeho názov. Ak sa súbor dá zobraziť aj priamo vo webovom prehliadači, otvorí sa okno s náhľadom prílohy. To sa deje pri obrázkoch, textových súboroch a súboroch PDF, ak váš prehliadač podporuje ich zobrazovanie.

V opačnom prípade sa po kliknutím na názov súboru spustí sťahovanie a zobrazí sa dialógové okno s dopytom, kam sa súbor má uložiť. Ak sa tak nestane, skontrolujte priečinok ktorý je predvolený pre sťahovanie vo vašom počítači, či neobsahuje stiahnutú prílohu.

Vynútiť si stiahnutie prílohy

Pre súbory, ktoré sa otvoria priamo vo webovom prehliadači, si môžete vynútiť ich stiahnutie kliknutím na odkaz pre Download/stiahnutie, v okne s náhľadom, alebo tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na názov súboru (počas zobrazenia správy) a z kontextového menu prehliadača vyberiete možnosť “Uložiť odkaz ako...“.

Náhľady obrázkov

Ak je táto možnosť zapnutá v časti Preferences, zobrazia sa pod textom správy priložené obrázky vo forme náhľadov. Každý obrázok obsahuje ďalej napravo odkaz, ktorý umožňuje jeho zobrazenie v úplnej veľkosti (Show/zobraziť) alebo Download/stiahnuť na pevný disk počítača.