Import/Export

Importovanie kontaktov

Kontakty môžu byť importované do adresára Roundcube zo súborov vCard a CSV.

  1. Na otvorenie pomocníka na import kliknite na tlačidlo “Importovať kontakty” z horného menu v adresári kontaktov.

  2. Potom vyberte súbor z vášho počítača, ktorý chcete importovať. Uistite sa, že je to .vcf alebo .csv súbor.

  3. Vyberte adresár kontaktov, do ktorého chcete importovať kontakty. Zaklikávacie políčko vám umožňuje vymazať všetky kontakty zo zvoleného adresára pred importovaním. Opatrne s touto možnosťou, pretože vymazané kontakty sa nedajú obnoviť!

  4. Kliknutím na tlačidlo “Import” spustíte importovací proces.

Výsledok importu sa zobrazí na nasledujúcej obrazovke. Kliknutím na “Hotovo” sa vrátite späť do adresára kontaktov a môžete vidieť importované kontakty.

Exportovanie kontaktov

Kontakty z adresára kontaktov Roundcube sú exportované len vo formáte vCard.

  1. Vyberte adresár kontaktov alebo skupinu, ktorú chcete exportovať.

  2. Kliknite na tlačidlo “Exportovať kontakty” z horného menu.

  3. Keď budete vyzvaní, zadajte kde chcete uložiť exportovaný .vxf súbor alebo skontrolujte adresár “Stiahnuté súbory” vo vašom počítači a hľadajte súbor “roundcube_contacts.vcf”.

Tlačidlo “Exportovať kontakty” v menu ponúka nasledujúce dve možnosti:

Exportovať všetky

Toto je prednastavené akcia tlačidla a zabalí všetky súčasne zobrazené kontakty do vcard súboru.

Exportovať vybrané

Ak je vybraný jeden alebo viac kontaktov zo zoznamu (stlačiť a držať klávesu “Shift” alebo “Ctrl” na klávesnici a zároveň klikať jednotlivé kontakty). táto možnosť vytvorí .vxf súbor len s vybranými kontaktmi.