Vytváranie a upravovanie kontaktov

Vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov a stlačte tlačidlo “Upraviť kontakt” v oblasti nastavenia kontaktu na pravej strane pre začatie úprav.

V hornej časti editovacieho okna sú polia s menom a organizáciou ako aj možnosť nahrať obrázok kontaktu.

Spodná časť ukazuje rovnaké skupiny vlastností kontaktu ako Detaily kontaku štruktúrované do záložiek a okien.

Niektoré vlastnoti majú volič typu rozbaľovacie, kde môžete vybrať typ emailovej adresy (napr. domáca alebo pracovná). Vlastnosť kontaktu odstránite buď vyprázdnením vstupných polí alebo kliknutím na ikonu “Vymazať” napravo.

Keď ste skončili úpravy, svoje zmeny uložíte kliknutím na tlačidlo “Uložiť” pod formulárom. Úpravy prerušíte a zrušíte zmeny kliknutím na tlačidlo “Zrušiť”.

Pridanie ďalších vlastností kontaktu

Keď chcete pridať ďalšie pole vlastnosti, vyberte jednu z možností z rozbaľovacieho menu umiestneného pod formulárom. Podobné rozbaľovacie menu pod názvom polí v hlavičke vám umožní pridať ďalšie polia súvisiace s menom.

Poznámka

v závislosti na tom, do ktorého zoznamu kontakt patrí, sa môže líšiť zoznam vlastností, ktoré môžete pridať.

Nahrať fotografiu kontaktu

Kontakty môžu mať priradený obrázok, ktorý sa bude zobrazovať v emailových úlohách aplikácie ak odosielateľ správy má uložený obrázok v jednom z vašich adresárov.

Ak chcete pridať alebo nahradiť obrázok kontaktu, kliknite na tlačidlo “Pridať” (alebo “Nahradiť”, ak kontakt už má obrázok) napravo od vyhradeného miesta vo formulári pre úpravy. Potom vyberte obrázok z vášho počítača pomocou výberového okna, ktoré sa vám objaví. Po vybratí bude obrázok ihneď nahratý a zobrazený v náhľade. Nový obrázok bude uložený s kontaktom len po uložení zmien kontaku.

Ak chcete odstrániť momentálne priradený obrázok z kontaktu, použite tlačidlo “Vymazať” pod obrázkom a uložte kontakt, aby sa prejavili zmeny.

Vytvoriť nový kontakt

Nový kontakt môže byť pridaný k aktuálne zvolenj adrese priamo, kliknutím na tlačidlo “Vytvoriť nový kontakt” (+) v päte Zoznam kontaktov. Formát pre pridanie mena a vlastností je rovnaký ako pri úprave. Vytváranie nového kontaktu ukončíte kliknutím na tlačidlo “Uložiť” pod formulárom.